🌾

Sveicināti, labi ļaudis!

📝 Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta zinātniskā žurnāla Linguistica Lettica (№ 31/1, 2023) akadēmiskajā publikācijā Romanization of Japanese in Latvian and transcription of Latvian in Japanese / Japāņu valodas atveide latviešu rakstībā un latviešu valodas transkripcija japāņu rakstībā vienkopus lasāms viss pareizrakstībai nepieciešamais kā žurnālistiem un rakstniekiem, tā ikvienam valodas lietotājam. Vadlīnijas japāņu valodas vārdu atveidei latviešu rakstībā (un otrādi) apkopotas tabulās — īpaši 318., 328.–330. un 334.–335. lpp.

🏛️ Topošai ceļojošai izstādei izveidots Latvijā senākā cilvēku darinātā priekšmeta trīsdimensiju modelis.

📚 Apgādā "Puzuri" tapušie vienumi pieejami rezervācijai tiešsaistē.

🎓 Šobrīd ir pieejamas japāņu valodas nodarbības mācēniem bez priekšzināšanām.

Iepazīsimies!

Ja nepieciešama izdevniecība, japāņu valodas tulks, gids, japāņu valodas kursi, latviskās dzīvesziņas nodarbības vai mākslinieciskā jaunrade, esat īstajā vietā.

2012. gadā Rīgā dibinātais uzņēmums sniedz pakalpojumus vietējiem un ārzemju klientiem piecās jomās, kas, sasaucoties ar radošo pamatu — 90.03 Māksliniecisko jaunradi —, kopā iemieso daudzšķautņaino SIA PUZURI:

74.30 Tulkošanas un tulku pakalpojumi
— rakstiskā un mutiskā tulkošana latviešu-japāņu valodu pārī;
tulka izglītība: japāņu valodas apguve kopš 2003. gada, studiju posms humanitāro zinātņu bakalaura studiju programmas Āzijas studijas japanoloģijā (2006–2008), Japāņu valodas prasmes pārbaudījuma augstākā līmeņa JLPT N1 (2015) un JLPT N2 (2012) sertifikāti;

79.90 Tūristu gidu darbība
sertificēta gida pakalpojumi latviešu, angļu un japāņu valodā;
gida izglītība: profesionālās bakalaura studiju programmas Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība studiju kursa Gidu darbs sertifikāts (2022);

85.59 Citur neklasificēta izglītība (akadēmiskās konsultācijas, valodu apmācība un sarunvalodas prasmju apmācība, reliģiskā apmācība u. c.)
licencēti japāņu valodas kursi, latviskās dzīvesziņas nodarbības, vieslekcijas un semināri gan vietējiem, gan ārzemju viesiem, kā arī tradīciju, saskarsmes kultūras un japāņu cilmes vārdu pareizrakstības konsultācijas tiešsaistē;
lektora izglītība: šintō pētniecības viesstudijas Kōgakkan Universitātē, Japānā (2019), izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā ar izcilību, Mg. paed. (2017), zinātnes doktors kultūras teorijā Ph.D. (2021) un zinātnes doktora grāda kandidāts valodniecībā un literatūrzinātnē Ph.D. cand. (2022);

74.20 Fotopakalpojumi
— portretu, kastinga, modeļu portfolio un mākslas fotosesijas;
fotogrāfa izglītība: studiju posms mākslas zinātņu bakalaura studiju programmā filmu režijā (2008–2010), tostarp fotomeistarības kurss pie Andreja Granta;

58.19 Citi izdevējdarbības veidi
— mācību līdzekļu, tulkojumu, pētījumu izstrāde, vadīšana un izdevējdarbība;
— redaktora un turpinājumizdevumu sastādītāja pieredze kopš 2004. gada.

Rekvizīti: SIA PUZURI, reģ. nr. 40103601211; Brīvības gatve 356-40, Rīga LV-1006; AS "Swedbank" konts LV46HABA0551034555148, BIC/SWIFT kods HABALV22.

Elektroniskā pasta adrese saziņai: jpn🐍inbox.lv